HOME
TEAM
LEVELS
STATISTICS
MAP
KNOWLEDGE

RAW WORKOUT

ENG: Raw Workout community consists of many thousands of people, fans, followers and true ones to healthy lifestyle and proper full body workout. To motivate all these and give them proper example - we are building elite team of really all-rounded athlete individuals who will not just lead Raw Workout in their city but also can attend our events and movement. To become official member of RAW WORKOUT TEAM - you must finish RAW WORKOUT REQUIREMENTS (at least lvl. 0) as shown in videos below. If done properly and officialy accepted by Adam Raw, your name will be written on this page and you will get special benefits or items depanding on your level. Your position in team starts at minimum lvl. 0 Novice - this is not yet Core Team with membership bandana for free tho, but you are able to buy RW apparel as Novice (for example Raw Workout Suit or Yellow Novice RW Bandanas etc.). Core team starts with lvl. 1 MEMBER and you are getting free black and red RW bandana for it, than you can individually grow further and rise your workout level depanding on future challenges. You can also attend RW official events and lead RW community in your country if you wish and can. You must properly inspire by your own example and meet general RW ideas honestly. It is possible to be member of other teams and still be part of RW officially.

CZ: Raw Workout komunita sestává z tisíců a tisíců lidí, kteří se rozhodli pro aktivní život bez drog, alkoholu a nezdravého jídla a zároveň se snaží učit ovládat své tělo (hlavně prostřednictvím základních cviků, kalisteniky a jejích variací) - abychom všechny tyto super lidi motivovali ještě více a dodali jim pohon a inspiraci, sestavujeme elitní MOTIVAČNÍ TEAM, plný skutečně všestranných atletů-jedinců, cvičících správnou formou celé své tělo dle idejí Raw Workoutu a snažících se pomáhat svým vlastním příkladem i začátečníkům a slabším s hlavním kladením důrazu na zdraví a potenciál cvičení do budoucna. Členem RAW WORKOUT TÝMU se může oficiálně stát kdokoli (on i ona), kdo čestně a vlastním příkladem splňuje všeobecné ideje RW a zároveň zvládne některou úroveň RAW WORKOUT ZKOUŠEK (REQUIREMENTS) dle videí níže.

Po splnění zkoušky a uznání Adamem Raw je jméno každého člena zveřejněno na této stránce. Každý nový člen získá Raw Workout hodnost dle své dosažené úrovně (úroveň 0 - Novic, úroveň 1 - Member neboli ČLEN, úroveň 2 - Warrior neboli Bojovník atd...) a speciální týmové výhody, předměty a další možnosti RW. Dále bude mít každý člen individuální možnosti podílet se na akcích RW, osobně v týmu růst a zvyšovat do budoucna svou workoutovou hodnost. Je samozřejmě možné být současně také členem jiných týmů i RW současně.


Men lvl. 0, 1 and 2 - Novice, Member and Warrior

Women lvl. 0 - Novice

Women lvl. 1 - Member

Women lvl. 2 - Amazon